Δόντια και ποιότητα ζωής

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

23 Σεπ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Στο πέρασμα των τελευταίων ετών πληθώρα στοιχείων από μικροβιολογικές κι επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν πλέον ξεκάθαρη συσχέτιση…