Ταξιαρχών 59, Κορυδαλλός

Καθαριότητα και Αποστείρωση

Αποστείρωση του Οδοντιατρείου Michalianou Dental Clinic
Βασικό και αδιαπραγμάτευτο μέλημά μου είναι η αυστηρή και προσεκτική αποστείρωση των εργαλείων που χρησιμοποιώ, καθώς και όλων των επιφανειών του Οδοντιατρείου!
Πάγια αρχή και πεποίθησή μου είναι η απόλυτη καθαριότητα και αποστείρωση και απολύμανση όλων των χώρων του Οδοντιατρείου!
Στο Οδοντιατρείο Michalianou Dental Clinic λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα αποστείρωσης, πλήρως εναρμονισμένο με την Κοινοτική Νομοθεσία!
Το ίδιο ισχύει και για την διαχείριση των μολυσματικών επικίνδυνων απορριμμάτων!
Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται με άσηπτη τεχνική! Η άσηπτη τεχνική, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει πάντοτε υλικά μιας χρήσης.

 

Ασφάλεια στο Οδοντιατρείο

Μπορείτε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη, γιατί στο Οδοντιατρείο μου δίνω ιδιαίτερη σημασία στην υγεία και στην άνεση σας! Ακολουθώ όλες τις προδιαγραφές για την  ασφάλεια και τον έλεγχο της διασποράς των μικροβίων ώστε να ασκώ Οδοντιατρική υψηλής ποιότητας!
Στο Οδοντιατρείο μου, ο έλεγχος της διασποράς των μικροβίων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για τον τρόπο με τον οποίο ασκώ υψηλής ποιότητας Οδοντιατρική!
Ακολουθώ τις υψηλότερες προδιαγραφές για να διασφαλίσω ότι όλοι οι χώροι είναι καθαροί και ασφαλείς για τους ασθενείς και τους επισκέπτες του ιατρείου!
Επιθυμώ να αισθάνεστε σιγουριά και να νιώθετε αναπαυτικά όταν με επισκέπτεστε για έλεγχο ή θεραπεία, καθώς και όταν συστήνετε στους φίλους και στην οικογένεια σας να δεχθούν τη φροντίδα μου.

Η αποστείρωση και η απολύμανση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ασφάλεια

Για τον λόγο αυτό:
• Καθαρίζονται και τοποθετούνται σε ειδικά σακουλάκια αποστείρωσης, τα εργαλεία πριν την αποστείρωση.
• Καταγράφεται κάθε διαδικασία αποστείρωσης.
• Καθαρίζονται κι απολυμαίνονται όλες οι επιφάνειες των πάγκων εργασίας, τα φώτα, η οδοντιατρική έδρα και ολόκληρος ο εξοπλισμός.
• Διατηρούνται καθαρά τα πόμολα, πόρτες, πατώματα, τοίχοι, και παράθυρα.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΪΙΚΑ.
ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ (NWF) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΗΨΙΑ.

Στοιχεία για τον έλεγχο της διασποράς των μικροβίων και την ασφάλεια

Το CDC (Center for Disease Control and Prevention) – (Κέντρο για τον Ελεγχο των Νοσημάτων και Πρόληψη) είναι η σημαντικότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καταμετρά τις τάσεις για την εμφάνιση νοσημάτων και αναπτύσσει μεθόδους για την πρόληψη της εμφάνισης ασθενειών.

Οι Προδιαγραφές για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων στον Τομέα της Οδοντικής Υγείας που καθορίζονται από το CDC δίνουν νέα πρότυπα για τον έλεγχο της διασποράς των μικροβίων στο οδοντιατρείο, που έχουν σκοπό να προστατεύσουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς. Τα πρότυπα αυτά ακολουθώ και στο οδοντιατρείο μου.

Η ατομική προστασία και η προστασία των ασθενών, που εφαρμόζω ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της διασποράς των μικροβίων. Για να δημιουργηθεί ένα φράγμα έναντι των μικροβίων, οι μάσκες και τα γάντια αλλάζουν από ασθενή σε ασθενή.

Προστατευτικά γυαλιά, μιας χρήσεως πετσέτες για τους ασθενείς και άλλα προστατευτικά μέσα με βοηθούν να σας προστατεύσω από τις λοιμώξεις. Πιθανόν να προσέξετε τη χρήση πλαστικών καλυμμάτων ή άλλων «φραγμάτων» σε μέρη που αγγίζω συχνά, όπως το φως, το ερεισικέφαλο, καρέκλες, δίσκους εργαλείων, ακτινολογικά μηχανήματα ή σύριγγες. Όπου είναι δυνατό χρησιμοποιώ υλικά σε μονές δόσεις ή σύνεργα μιας χρήσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Που είμαστε
Ταξιαρχών 59, Κορυδαλλός
EMAIL
info@michalianoudentalclinic.com
Τηλέφωνο
210 4970755