Ταξιαρχών 59, Κορυδαλλός

Ξεκινώντας από παιδιά. Νεογιλά Δόντια

Ξεκινώντας από παιδιά. Νεογιλά Δόντια

Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι (20) στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα μετά την γέννησή του και η ανατολή τους στη στοματική κοιλότητα συμπληρώνεται περίπου τον εικοστό τέταρτο μήνα.

Μέχρι την ηλικία των 6 -7 χρόνων διατηρούνται στη στοματική κοιλότητα, οπότε αρχίζει η σταδιακή απόπτωσή τους και η αντικατάσταςή τους από τα μόνιμα δόντια, τα οποία είναι συνολικά τριάντα δύο (32). Το τελευταίο νεογιλό δόντι πέφτει από το στόμα περίπου στην ηλικία των 12 χρόνων.

Ξεκινώντας από παιδιά

Ξεκινώντας από παιδιά

Η χρονολογική ανάπτυξη των νεογιλών δοντιών είναι :
6ος μήνας κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
10ος μήνας κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
11ος μήνας πλάγιοι τομείς άνω γνάθου
13ος μήνας πλάγιοι τομείς κάτω γνάθου
16ος μήνας πρώτοι γομφίοι άνω και κάτω γνάθου
19ος μήνας κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου
27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι κάτω γνάθου
30ος μήνας δεύτεροι γομφίοι άνω γνάθου

Η χρονολογική ανάπτυξη των μονίμων δοντιών είναι :
6ος – 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου, πρώτος γομφίος άνω γνάθου, πρώτος γομφίος κάτω γνάθου
7ος – 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου πλάγιος τομέας κάτω γνάθου8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου

10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου
10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου
11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου
12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου
17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου τρίτος γομφίος κάτω γνάθου

Εμφράξεις Οπών και Σχισμών (Sealants)

Στη μασητική επιφάνεια των νεογιλών δοντιών υπάρχουν κάποιες αύλακες: οι οπές και οι σχισμές.

Εκεί κατακρατούνται υπολείμματα τροφών τα οποία δύσκολα καθαρίζονται και είναι τα σημεία έναρξης της τερηδόνας στα νεογιλά δόντια.

Για να προλάβουμε την έναρξη της τερηδόνας λοιπόν σε αυτά τα σημεία εφαρμόζουμε τα Sealants.

Ξεκινώντας από παιδιά

Πρόκειται για την τοποθέτηση ενός υγρού υλικού στις αύλακες των δοντιών , το οποίο ρέει μέσα σε αυτές και μετά από τον φωτοπολυμερισμό του σχηματίζει ένα σκληρό φιλμ προστασίας που αποτρέπει τα υπολείμματα των τροφών να συσσωρευτούν μέσα σε αυτές. Έτσι τα παιδικά δόντια καθαρίζονται ευκολότερα και άρα αποτρέπεται ο τερηδονισμός τους.

Τα Sealants ή ” προληπτικές εμφράξεις οπών – σχισμών” πρέπει να ελέγχονται ανά εξάμηνο.

 

https://michalianoudentalclinic.com 

Leave a comment