Ταξιαρχών 59, Κορυδαλλός

Ενδοδοντική θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία, ή αλλιώς απονεύρωση, είναι απαραίτητη εφόσον το νεύρο στο εσωτερικό του χαλασμένου δοντιού έχει φλεγμονή ή έχει ήδη νεκρωθεί. Αυτή η κατάσταση συχνά προκαλεί οδοντόπονο, αλλά μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη και να αποκαλυφθεί τυχαία, π.χ. μετά από δοκιμασία ζωτικότητας του πολφού ή μετά τη λήψη ακτινογραφήματος.

Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί συνήθως την «τελευταία προσπάθεια» διατήρησης ενός χαλασμένου δοντιού. Αποτελεί  δηλαδή  μια διαδικασία που αποσκοπεί στην διατήρηση του δοντιού, το οποίο διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί να εξαχθεί. Αν και το ποσοστό επιτυχίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας είναι ιδιαίτερα υψηλό, πρόκειται για μία βιολογική διαδικασία το αποτέλεσμα της οποίας κανείς δεν μπορεί 100% να εγγυηθεί.

H ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) περιλαμβάνει το λιγότερο 3 επισκέψεις. Το αν θα ολοκληρωθεί τελικά σε 3 επισκέψεις δεν είναι προβλέψιμο πάντα. Ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες.  

Το χαλασμένο δόντι πρέπει πρώτα να απομονωθεί από την υπόλοιπη στοματική κοιλότητα με τη βοήθεια ενός ελαστικού απομονωτήρα. Αυτό προστατεύει τον ασθενή από πιθανή εισρόφηση οδοντιατρικών εργαλείων ή  διαλυμάτων διακλυσμού κι επιπλέον εγγυάται την  εξασφάλιση ενός στείρου και σταθερού πεδίου εργασίας για τον οδοντίατρο.

Το νεύρο που έχει φλεγμονή θα αφαιρεθεί από το δόντι και ο ριζικός σωλήνας θα καθαριστεί, θα προετοιμαστεί  και θα απολυμανθεί με την βοήθεια μικροεργαλείων και ειδικών υγρών διακλυσμού.

Θα αποστειρωθεί δε πλήρως με την χρήση ειδικής για ενδοδοντικές θεραπείες συσκευής LASER πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στη συνέχεια θα εμφραχθεί με ένα βιοσυμβατό υλικό σε συνδυασμό με ένα φύραμα με την τεχνική της 3D (τρισδιάστατης) έμφραξης. Η τεχνική αυτή είναι η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην οδοντιατρική ενδοδοντία και χρησιμοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο υποτροπής της θεραπείας του δοντιού μελλοντικά.

Πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας θα πρέπει να προηγηθεί τοπική αναισθησία.

Κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας θα χρειαστεί η λήψη κάποιων ακτινογραφιών. Ανάλογα με τον αριθμό των ριζικών σωλήνων του δοντιού και τον βαθμό δυσκολίας της χημικομηχανικής επεξεργασίας, θα χρειαστούν ορισμένες συνεδρίες μακράς διάρκειας. Εφόσον προκύψουν απροσδόκητα προβλήματα, ο χρόνος θεραπείας ίσως παραταθεί. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο το δόντι να κριθεί μη αποκαταστάσιμο οπότε θα χρειαστεί να εξαχθεί (να βγει).

Όπως σε κάθε οδοντιατρική παρέμβαση, έτσι και στην ενδοδοντική θεραπεία, μπορεί να προκύψουν επιπλοκές ακόμη κι όταν όλα έχουν γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

– Πρήξιμο ή ευαισθησία του δοντιού. Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μεταξύ των συνεδριών, αλλά και αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

– Βλάβη στη ρίζα από τα εργαλεία ή από την τοποθέτηση άξονα.

– Θραύση εργαλείου.

– Κάταγμα του δοντιού.

– Ασυνήθιστη και απροσδόκητη βλάβη στα νεύρα της κάτω γνάθου.

– Διάτρηση του ιγμορείου άντρου λόγω στενής σχέσης ή και εισόδου ορισμένων ριζών μέσα στο ιγμόρειο.

– Έξοδος υλικού από τους ριζικούς σωλήνες.

Στις εναλλακτικές δυνατότητες της ενδοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνονται χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης του ακρορριζίου της υπεύθυνης ρίζας (ακρορριζεκτομή). Στα οπίσθια δόντια μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί μια από τις ρίζες.

Μετά από επιτυχή ενδοδοντική θεραπεία, για τη μακροχρόνια διατήρηση του δοντιού (ιδιαίτερα στην οπίσθια περιοχή), ανάλογα και με την έκταση απώλειας των οδοντικών ιστών, επιβάλλεται η τοποθέτηση στεφάνης , μερικές φορές, για την εξασφάλιση του αποτελέσματος, απαιτείται να προηγηθεί η τοποθέτηση άξονα μέσα στον εμφραγμένο ριζικό σωλήνα.

Το ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι χάνει μέρος της μηχανικής αντοχής του και ως εκ τούτου η αποκατάστασή του με τοποθέτηση ενδοριζικού άξονα και στεφάνης (θήκης) συντελεί, ώστε το δόντι αυτό να μπορεί να παραμείνει στον οδοντικό φραγμό και να είναι λειτουργικό χωρίς κίνδυνο θραύσης.

Ο άξονας είναι προτιμότερο να είναι χυτός και να κατασκευάζεται στο εργαστήριο μετά από την λήψη εσωτερικού αποτυπώματος της μεγαλύτερης εκ των ριζών του δοντιού διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την απόλυτη εφαρμογή άξονα και δοντιού και ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο δημιουργίας υπομοχλίου με άμεσο αποτέλεσμα τη  θραύση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού ακόμα και κάτω από την προστασία της στεφάνης!

Στην περίπτωση στην οποία το δόντι που πρέπει να απονευρωθεί ή να θεραπευτεί ενδοδοντικά είναι καλυμμένο με στεφάνη (θήκη) θα πρέπει αυτή να αποκολληθεί. Κατά την προσπάθεια αποκόλλησής της – παρά την προσοχή και λήψη προστασίας από τον οδοντίατρο – ενδέχεται η στεφάνη (θήκη) να υποστεί ζημιά. Ενδέχεται επίσης να μην δύναται να ξεκολλήσει, οπότε ο οδοντίατρος να αναγκαστεί να την κόψει. Και στις δύο περιπτώσεις μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας θα πρέπει να κατασκευαστεί νέα στεφάνη (θήκη).

Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας να χρειασθεί να χορηγηθεί στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή.

 

 

 

MΙΧΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

https://michalianoudentalclinic.com